top of page

VÅR VÄRDEGRUND

Vi gillar olikheter och tänker att ju fler olika synsätt och tankesätt det finns att se på världen, desto mer kan vi utvecklas tillsammans.

Vår grundsyn är, att det bara finns fantastiska och underbara människor i varje möte vi gör. Det är oerhört viktigt för oss att vi står stadigt med samma värdegrund i företaget.

För att våra grundvärden ska kännas äkta, hoppas vi att ni känner att vi är dessa ord när ni möter oss.

Vi älskar UTVECKLING...

... då livet inte går rakt fram utan svänger hit och dit i olika riktningar under bara en enda dag. Livet ska meandra och flöda fram, för det betyder att vi lever. Varenda sväng – när det inte blir riktigt som man tänkt sig – finns en möjlighet att skruva på sig själv och fundera. Vem vill jag vara i denna situationen och vad är mitt fokus? Vad är det jag inte kan
se just nu?

Vår mission är att hjälpa människor att stå i sin fulla energi oavsett vad som händer. Vi måste därför vara tydliga förebilder i att själva hantera livet och det som ibland oväntat sker. Det handlar också om att se till att vi hänger med i den senaste forskningen och ser därför till att vidareutbilda oss kontinuerligt.

Vi är NYFIKNA...

... för vi vet att vi har något att lära av varje person som vi möter. När du som deltagare ska gå utbildning hos oss behöver vi lyssna in dig för att förstå dina mål och dina behov. Vi kommer att lyssna med alla våra sinnen för att ställa de frågor som gör att du kommer till kärnan med vad som är viktigt för dig och ditt företags utveckling. Att vara nyfiken handlar om att ha ett öppet sinne, där varken förutfattade meningar eller egna uttänkta lösningar ska styra.

Skugga på väggen

Vi är TYDLIGA

​​... eftersom glädjen är så viktig för oss att den sitter i ryggmärgen. Det är den kraften som gör att vi vågar vara tydliga. En god energi gör att man står stadigt i sin tydlighet.

Vi kommer att vara tydliga mot dig i vad vi ser att du behöver utveckla och ta tag i. Det gör vi för att vi är måna om goda resultat som består. Vårt jobb är att skruva och vända på dig, så att du utnyttjar mer av din oändliga potential.

Det ska vara tydligt att alla våra verktyg ska kännas och kunna testas. Du ska tydligt se hur det inte bara ger dig ett bättre ledarskap, ett professionellt bemötande, bättre självkänsla och goda affärer, utan och också ett härligt välmående.

bottom of page