top of page
Pernilla-T-w450xh574.jpg

Pernilla Tillander

FRÅN LEDNINGSGRUPP OCH HELA VÄGEN UT

Pernilla arbetar framgångsrikt som partner och förlängd arm till chefer och ledningsgrupper. Hon arbetar med utveckling av team och medarbetare, oavsett roll och nivå, i många organisationer. Pernilla jobbar huvudsakligen i långsiktiga processer för att skapa förändringar och motivation som består. Resultaten visas tydligt i både nöjd-kundundersökningar, måluppföljningar, utvärderingar och i kraftigt sänkta sjuktal i utomstående undersökningar.

  • LinkedIn
  • Facebook

SKRÄDDARSYR INTERNA UTBILDNINGAR

ÖPPENHET OCH TYDLIGHET GER VÄLMÅENDE OCH GODA AFFÄRER
 

Syftet är oavsett tillvägagångssätt, att skapa välmående effektiva ledare, ledningsgrupper och team. Därmed går alla i förlängningen till jobbet som sina bästa jag. Det handlar om både tydliga överenskommelser och om att få verktyg för att kunna agera efter dessa förväntningar. Med nolltolerans mot negativitet öppnas förmågan att samtala om det som är viktigt för både organisation och person.

För att leda måste du börja med dig själv.
Att leda andra är en sak, att leda andra att leda är något helt annat.
 

Företag inom Ica-koncernen är de största kunderna, med ett tjugotal butiker där Maxi dominerar. Här finns också Akzo Nobel, yrkeshögskolor, skolor, vård och omsorg samt företag i växande. Några namn är Top Brands Scandinavia, IT Automation, Wisma och Bona. Även IT- , bygg- och reklambransch finns representerade. 

Vill du också bli en attraktiv arbetsgivare? Hör av dig.

 

STORA PROJEKT DÄR HELA ENHETER INVOLVERAS FÖR LÅNGSIKTIG KVALITET

Pernilla jobbar också med stora projekt i Medvetet ledarskap med hela enheter i kommuner. Modulerna omfattar uppemot 70 personer/gång. För att detta ska fungera långsiktigt jobbar man samtidigt i fördjupning med processledare och ledare. Dessa ledare stöttas således att leda processen vidare och djupare i mindre grupper.
 

Arbetet genomförs i samarbete med Helena Roth,  en partner till Likeaboss.academy. Ett stort projekt har genomförts med samtlig personal inom vård, omsorg, skola och förskola i Skurups kommun. Här fanns även följdforskare med som tydligt kunde se den positiva utvecklingen. Goda resultat finns med både skola och förskola. Vill du veta mer om dessa stora förändrings- och utvecklingsarbeten? Hör av dig.


 

WORKSHOPS, FÖRELÄSNINGAR SAMT FÖRDJUPAD COACHING/MENTORSSKAP

Pernilla jobbar också på ett lekfullt sätt med presentationsteknik, status och feedbackträning.
Det går också att anlita henne som föreläsare för stora grupper på utvalda teman.

Hon coachar ett fåtal ledare i fördjupning per år, där hon både agerar bollplank och mentor efter behov.

MIN BERÄTTELSE

VEM ÄR JAG OCH VAD KAN JAG GE ER?

Jag har en gedigen högskoleutbildning i kommunikation, dramakommunikation, drama, regi, gruppdynamik, samtalsteknik och pedagogik. Utöver det har jag fördjupningar i forumspel med Agusto Boal, improvisation, meditation, access consciousness, frigörande dans och UGL. Dessutom har jag ytterligare en Fil. Mag. i Geologi/Miljövetenskap och fyller ständigt på mina förråd både med kurser i fördjupning och i modern forskning. Utöver det har jag utbildning i och jobbar med andlig utveckling och meditation. 
 

”Det är för att jag kan teorierna och lutar mig mot modern forskning som jag vågar slänga ut gruppen i mycket praktiska övningar, där vi kan prova våra kommunikativa verktyg så de blir en direkt hjälp i din vardag som ledare.”
 

Arbetssättet blandar teorier med praktiska övningar, diskussioner, reflektion och storytelling. Jag får dig att se att samma verktyg som ger ett gott ledarskap också kommer göra dig professionellt bemötande, säljande, välmående och samtidigt öka både självförtroende, mod och självkänsla.


Jag besitter en förmåga att med både humor, glädje och djup, vända på begreppen, utmana och skapa långsiktig medveten förändring. Det handlar om att kunna leva i frågan och i lätthet och glädje med vad som känns rätt för dig. Alla kommunikativa verktyg fungerar först när du har förmågan att stå i din fulla potential
oavsett.
 

För övrigt älskar jag både djur och natur och har både hundar och hästar nära inpå. Familj, vuxna barn, tre barnbarn samt goda vänner ligger varmt om hjärtat, men den egna ensamma tiden för reflektion och meditation – att bara få vara – är också högt prioriterad.
 

Före mina snart 20 år som egen konsult (företaget hette tidigare Teatron) inom ledarskap och personlig utveckling, utvecklade jag och ledde ett musikalprogram på gymnasienivå under ca 10 år. Även här jobbade
jag för att utveckla både ledare, lärare, arbetslag och elever.

PERNILLAS BÖCKER

Pernilla är författare till fyra böcker.

En serie för skolan – ”Våga ta plats” ett konkret koncept som visar hur
du bygger miljöer där eleverna kan utvecklas och vågar ta plats samt öppnar upp för en värdebaserad skola som tar både lärooplan och
elever på allvar.

Samt boken med den långa titeln: "Jag är det enda problem jag någonsin kommer att ha och samtidigt den enda lösningen" Den här boken vänder sig till dig som vill förbättra alla situationer du ställs inför och som vill förstå vikten av ansvaret i ditt eget handlande. 

Böckerna finns att köpa här. 

vaga-ta-plats-vi-ar-alla-lika-unika.jpg
jag-ar-det-enda-problem-jag-nagonsin-kommer-att-ha-och-samtidigt-den-enda-losningen.jpg
vaga-ta-plats-28-fardigstrukturerade-pedagogiska-utbildningsmoten-for-medvetet-ledarskap-o
vaga-ta-plats-ovningsboken.jpg

KONTAKTA PERNILLA

Vi vill alltid hjälpa fler personer att utveckla ledarskapet. 
Kontakta oss om du också vill utveckla dig, dina anställda och ditt företag. 

+46 73 251 68 81

bottom of page