top of page

HUR VI JOBBAR! 

Då och då kommer frågan om vilka teorier vi grundar oss i och var man kan läsa vidare om dessa. Vårt svar är att vi hoppas att ni läser och fördjupar er i allt som kan öka just ert medvetande och personliga ledarskap. Ingen blir dock ledare av att läsa en bok.
Vi måste praktisera  och våga göra fel för att utveckla färdigheter

Vi lutar oss mot...

... en gedigen vetenskaplig och andlig grund inom både teori och praktik. Utan att praktisera – vilket vi gör i rummet - blir sällan kunskapen till en färdighet.

 

Således hjälper vi dig att få förståelse för hur du kan jobba situationsanpassat via dig själv och ut i teamen. Vi vill att du ska kunna gå in i vilken grupp som helst och leda med de verktyg som behövs just då.

 

För att nå dina mål arbetar vi upplevelsebaserat med dramakommunikation, gestaltning och diskussioner.

Våra konkreta verktyg och övningar bygger bland annat på de vetenskapliga teorier som skapades av
Will Schutz via Firo och The Human Element.

Genom självkännedom...

... kan vi samspela med andra människor och skapa team vilket vi gör fenomenologiskt i rummet. Vi kallar det för en omvänd regi. På scen vill vi skapa drama men i livet vill vi genom rak kommunikation komma till samhörighet.

 

Vi lutar oss också på modern forskning inom kognitiv neuropsykologi och rekommenderar för motivation och inlärning att läsa mer av Torkel Klingberg, Hedvig Söderlund och Katarina Gospic.

Formeln i sin helhet blir:

ÖPPENHET + LIVSGLÄDJE + TYDLIGHET =

EFFEKTIVA VÄLMÅENDE TEAM & GODA AFFÄRER

Det finns än mängd fantastiska kommunikativa verktyg – dessa funkar dock INTE om man inte kan
stå i dem själv.

 

Walk the talk med Likeaboss Academy.

 

Vårt tips! Läs allt som berikar och hjälper dig att höja din medvetandenivå.

 

Vi kan hjälpa dig att med små skruvar öppna perspektiven ytterligare så du kan ta dig från där
du är till dit du vill.

 

Välkommen!

bottom of page