top of page

Personuppgiftsansvarig
 

Likeaboss.adacemy AB är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter hos oss.
 

Våra uppgifter:
Likeaboss.adacemy AB

Org.nr: 559150-8287
Adress: Kajpromenaden 8 A, 252 67 HELSINGBORG
Telefonnummer: +46 (0)42 303 54 47
E-post: info@likeabossacademy.se

Vill du begära ut ett utdrag av dina personuppgifter gör du det skriftligt till ovanstående adress. Det gäller även om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter eller önskar att bli raderad från vårt kundregister. Vänligen hör av dig om du undrar något.

Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter behandlas och sparas av oss för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, ta kontakt eller ge den information som efterfrågas. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådan som du direkt eller indirekt lämnar till oss när du tar en kontakt med oss.

De uppgifter vi kan samla in och behandla är uppgifter som namn, telefonnummer, e-post och adressuppgifter. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss, och i de fall vi är beroende av annan part för att genomföra utbildningar kommer de att kunna behandla dessa. Vi avser att behandla uppgifterna så länge du är kund eller önskar att ta del av vår information eller erbjudanden.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också alltid rätt att skriftligen återkalla lämnade samtycken. Anser du att dina personuppgifter har behandlats felaktig har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Cookiepolicy

www.likeabossacademy.se som är vår publika webbplats kan i likhet med många andra webbplatser lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. Denna information som kan handla om dig, dina intressen eller din Internetenhet (dator, surfplatta eller mobil) används i huvudsak för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig och ge dig en mera personlig upplevelse av webben, samt för att minnas dina tidigare val.

Cookies för prestanda
Med hjälp av dessa cookies får vi reda på hur besökarna använder webbplatsen, så att vi kan bedöma hur den fungerar och göra förbättringar. Vi kan exempelvis ta reda på vilka webbsidor som är mest och minst populära med hjälp av dessa cookies. De mäter antalet besökare, hur lång tid besökarna tillbringar på webbplatsen och hur de hittar den. Vi får veta vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre, samt kan säkerställa att sidorna läses in snabbare och visas på ett korrekt sätt. Vi använder oss också av pixeltaggar för att jobba med segmenterad marknadsföring. På så sätt kan vi säkerställa att du som användare nås av relevant information från oss.

All information som samlas in av dessa cookies är anonym och inte kopplad till någon personlig information om dig.

Välja bort cookies
Om vår användning av cookies är problematisk för dig kan du vidta åtgärder för att de inte ska tillämpas. Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare så att vissa typer av cookies blockeras.

Om du vill ha mer information om hur detta går till, kan du söka i webbläsarens hjälpinformation.

Användning av media digitalt

Det förekommer att Likeaboss.academy AB fotograferar och filmar vid särskilda evenemang, exempelvis utbildningar, föreläsningar och mässor. Detta material kan komma att användas på företagets hemsida och andra digitala medier, i syfte att marknadsföra företaget. I händelse av att du förekommer på bilder eller i film och inte vill synas, har du rätt att invända mot din närvaro. Vid önskemål om att inte synas i informations- och marknadsföringsmaterial från Likeaboss.academy AB, vänligen ta kontakt med oss. Allt material där du förekommer kommer då att redigeras, ersättas eller raderas.

Nyhetsbrev
Genom att registrera en prenumeration samtycker du till vår policy kring nyhetsbrev. Du kommer att få nyhetsbrev och/eller inbjudningar via e-post från Likeaboss.academy AB. De personuppgifter vi samlar in om dig är din e-postadress, och den kommer inte användas för några andra ändamål än våra nyhetsutskick.

Likeaboss.academy kommer inte lämna ut din persondata till någon tredje part än vårt underbiträde för nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick och rätta de uppgifter vi sparar om dig via en avregistreringslänk i nyhetsbreven.

bottom of page