top of page
Fjäril

VÅRT MILJÖTÄNK

Har du liksom vi många tankar om framtiden och våra avtryck på miljö och klimat? Värnar du med ditt företag om miljön?
Berätta, läs oss mer, eller gör som vi. Vi jobbar digitalt i stor utsträckning för att minska pappershantering, väljer vegetarisk kost när vi är på jobb, åker kollektivt i görligaste mån och tänker på förbrukning och konsumtion. ​

IMG_5966.jpg

Vi tänker lokalt...

​Vi har vårt fina lokal LikeABoss-hus på Kajpromenaden i Helsingborg. Det är nära till allt och våra besökare når oss lätt via tåg och buss. När vi inte har användning för huset finns det tillgängligt att hyra, vilket ger resursoptimering.​

Våra öppna ledarskapskurser förlägger vi på ställen som nås enkelt med kollektivtrafik och väljer självfallet hotell- och konferensanläggningar som har ett gott miljötänk å sin sida.

Kontakta oss om du vill hyra vår lokal för kick-off, konferens eller som kontor, för en dag eller tre.  

... och globalt! 

​​Att plantera träd är ett sätt att binda koldioxid,  motverka jorderosion, förhindra ökenspridning och bidra till ökad biotopisk mångfald.  Det är också ett sätt att möjliggöra för människor att lyfta sig ur fattigdom och därmed bidra med sin fulla potential till vår gemensamma värld. Därför planterar vi varje månad träd i Kenya och Uganda. 

Medelsvensson behöver plantera 4 träd för att bli så kallat klimatneutral. Om du är nyfiken på att veta mer om detta, så bolla vidare dina tankar kring miljö, vår planet och ditt företags miljöarbete och ta reda på hur du själv kan plantera träd, kontakta oss på info@likeabossacademy.se

Träd från ovan
bottom of page